Skip to Content
 
2020. december 01. kedd
Könyvjelzőkhöz ad
Beiratkozás, Kölcsönzés, Helyben használat
 

KÖNYV ÉS HANGOSKÖNYV KÖLCSÖNZÉS

 

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:(a beiratkozás napjától számított 1 évre szól)                                     1200 Ft

KEDVEZMÉNYEK:(az 1997/140. trv. és a 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. alapján)

                           Diákok (50%)                                                                                   600 Ft

                           Nyugdíjasok, munkanélküliek (50%)                                                600 Ft

                           16 éven aluliak, 70 éven felüliek                                                      ingyenes

                           Könyvtárak, levéltárak muzeális intézmények dolgozói                   ingyenes

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:21 nap, amely 2 alkalommal hosszabbítható, ha a könyvre nincs előjegyzés.

KÖLCSÖNÖZHETŐ DOKUMENTUMOK SZÁMA: 6 db

KÉSEDELMI DÍJ:A határidőn túl visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat számítunk fel, melynek mértéke a késés időtartamától függ: 10 Ft/dokumentum/nap.

ELVESZETT, MEGRONGÁLÓDOTT DOKUMENTUMOK:
Azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy az értékét meg kell téríteni!

 

DVD- és videofilm kölcsönzés feltételei:

Feltétele: érvényes regisztráció

Regisztráció: ingyenes

Kölcsönzés: 200 Ft/db kezelési költség

Kölcsönzési idő: 48 óra

Alkalmanként: 2 db film kölcsönözhető

Késedelmi díj: 100 Ft/nap

 

 

A Kertész László Városi Könyvtár 2009. január 4-től HUNTÉKA integrált könyvtári rendszert alkalmaz.

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak olvasójeggyel kölcsönözhetnek a könyvtárból! Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. Az elveszett olvasójegy pótlása 200 Ft.

 

Csak beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek és hosszabbíthatnak.

 

Egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma maximum 6 db.

 

A kölcsönzési idő 21 nap, amely 2 alkalommal hosszabbítható, ha a könyvre nincs előjegyzés.

 

Kérjük olvasóinkat, hogy tartsák be a kölcsönzési határidőt! A határidőn túl visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat kérünk, melynek mértéke a késés időtartamától függ:10 Ft/dokumentum/nap.

A felszólításokat az olvasó által megadott e-mail címre küldjük, ennek hiányában postai úton értesítjük a késedelmes olvasókat. Azoknak a felhasználóknak, akik a harmadik felszólítást követően sem rendezik tartozásukat, folyamatosan nő a késedelmi díj összege.

 

Az új integrált könyvtári rendszer segítségével katalógusunk online módon, az interneten is elérhetővé válik. A katalógusban való keresés mellett a bejelentkezett olvasó megnézheti saját adatait, kölcsönzéseit, előjegyzést tehet és üzenetet küldhet a könyvtárosnak vagy akár hosszabbíthat is.

 

 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a Kertész László Városi Könyvtárban:

·        Egyéni és csoportos látogatások az olvasóteremben, és a kölcsönző térben.

·        Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok helyben használata.

·        A könyvtár állományát feltáró katalógusok használata, használatukhoz a könyvtáros segítségét is lehet kérni.

·        Információ a könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól.

·        Tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről.

·        Könyvtári rendezvények látogatása.

·        Közhasznú információszolgáltatás, eKözszolgáltatások igénybevétele.

 

A helyben használat szabályai:

Hagyományos dokumentumok használatának szabályai:

·        A könyvtár kézikönyvtárának hagyományos dokumentumai a gyors tájékozódást és az elmélyült tanulást, kutatást segítik, ezért ez az állományrész nem kölcsönözhető.

·        Kivételes esetben lehetőség van arra, hogy a könyvtáros külön engedélyével, zárástól nyitásig, illetve hétvégére a kézikönyvtár állományába tartozó dokumentumokat ki lehessen kölcsönözni. A kölcsönzés feltétele a könyvtári tagság.

·        Amennyiben az olvasó kézikönyvről, folyóiratról másolatot készíttet, a dokumentum kivitelét az olvasóteremből engedélyeztetni, visszahozatalát igazolni kell.

·        Helyismereti műveket, vagy különleges értékkel bíró dokumentumokat kölcsönözni egyáltalán nem lehet.

 

Elektronikus dokumentumok használatának szabályai:

·        A könyvtár számítógépes adatbázisai, elektronikus dokumentumai (CD-ROM-ok) csak helyben használhatók, használatuk ingyenes.

·        A látássérültek számára beszerzett eszközök (nagyító és felolvasógép, számítógépes szoftverek (nagyító és felolvasó) használata ingyenes.

 

A Kertész László Városi Könyvtár online katalógusának funkciói: www.hbkonyvtar.hu

Az új online katalógus a keresés mellett jelszavas, egyedi azonosítást biztosító funkciókat is ellát. Az olvasó megnézheti saját adatait, kölcsönzéseit, előjegyzést tehet és üzenetet küldhet a könyvtárosnak. A funkciók eléréséhez azonosítóval (kölcsönzőjegy vonalkódja) és jelszóval kell bejelentkezni a lap jobb felső részében található „Olvasói belépés” részen.

 

Amennyiben bejelentkezik az olvasó, kereséskor, böngészéskor lehetősége van adott címet/példányt előjegyezni saját részére. (Kattintás az „Előjegyzés” gombra, melynek hatására megjelennek a példányok. Az olvasó eldöntheti, hogy egy mű adott példányát jegyzi elő, vagy ez mindegy és a legkorábban beérkezettet szeretné megkapni.)

 

Személyes adatok

Ellenőrizhető a személyes adatok helyessége, a beiratkozás érvényessége. A jelszó módosítására is itt van lehetőség.

 

Kölcsönzések

A bejelentkezett olvasó megnézheti a kölcsönzött példányait, tartozását. A könyvtár szabályzatának megfelelően, ha nincs előjegyzés a könyvön kétszer hosszabbíthatja adott példány kölcsönzését a „Hosszabbítás” linkre kattintva.

 

Előjegyzések

A meglévő előjegyzések listája nézhető meg. Ellenőrizhető az előjegyzett mű címe/példánya, az előjegyzés és előjegyzés lejártának dátuma és az, hogy hányadik az előjegyzési listán (vagyis hány előjegyzés van még előtte az adott műre).

 

Üzenetek

Az olvasó üzenetet küldhet a könyvtárosnak és a könyvtáros válaszát is itt nézheti meg. Több téma nyitható, egy-egy téma összes hozzászólása egyben látszódik.

 

További információért kérje a könyvtáros segítségét!