Skip to Content
 
2022. január 19. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
CLLD
 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a KERTÉSZ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR, mint Kedvezményezett (Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.,Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2., Adószám: 15377124-1-09) 2019.03.04. -én támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a A Kertész László Városi Könyvtár hagyományőrző rendezvényei 2019-20-ban című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00109 azonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás tárgya a A Kertész László Városi Könyvtár hagyományőrző rendezvényei 2019-20-ban című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.02.18.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:2014.01.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.17.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.05.18.

 

A Projekt megvalósítás kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 980 000 Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint. 

A Támogatás intenzitása: 100%

Támogatói okirat száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00109

Kedvezményezett: KERTÉSZ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

A projekt tartalma:

Könyvtárunk célja, hogy tevékenységével segítse az oktató- és nevelőmunkát, tanulást, a világban való tájékozódást, a szabadidő hasznos eltöltését, a napi friss hírekhez való könnyű hozzáférést. Fontosnak tartjuk az emberek közötti jó kapcsolat ápolását, az esélyegyenlőség biztosítását. Munkánkat Hajdúböszörmény lakosságának érdekében végezzük, együttműködve a fenntartóval, az általános- és középiskolákkal, a kulturális intézményekkel és a város más könyvtáraival. A Kertész László Városi KÖnyvtár olyan hely, ahol minden olvasó (felhasználó) egyformán megbecsült és fontos személy. A korszerű köynvtári ellátás érdekében szolgáltatásink közt szerepel a könyvtári rendezvények szervezése is. 

A Kertész László Városi Könyvtár átfogó stratégiai célja, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival a tudás alapú társadalom intézményévé váljon, megfelelő hátteret nyújtson az élethossziog tartó tanulásnak. A 21. század elvárásainak megfelelő, minőségi szolgáltatások megvelósításával erősödjön a városban betöltött kulturális szerepe. Könyvtárunk korszerű, minőségi szolgáltatásokkal álljon a felhasználók rendelkezésére, felhasználó-központú szolgáltatásokat nyújtson. A könyvtár egyesítse a hagyományos és elektronikus könyvtár funkcióit, legyen információs központ és közösségi tér. Olvasás és információ keresési kompetenciákat fejlessze, olvasásnépszerűsítő programokat szervezzen mind a felnőtt-, mind a gyermekolvasók körében. 

A projektben megvalósítandó rendezvények a fent összefoglalt célokat szolgálják. Az ötféle rendezvény rendszeres, tematikus, többéves tematikával rendelkező kisközösségi program, melyek során kiemelt célunk a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények betartása. Mindezt segíti a Kertész László Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi terve, illetve az esélyegyenlőségi munkatárs és környezetvédelmi feladatokat ellátó munkatárs közreműködése. 

Megvalósítandó rendezvények: 

  • Könyvkarnevál
  • Böszörményi Könyvtári Napok
  • Ünnepi Könyvhét
  • Országos KÖnyvtári Napok
  • Betűfaló Vakáció nyári olvasópályázat