Skip to Content
 
2019. július 18. csütörtök
Könyvjelzőkhöz ad
Webes tartalom megjelenítése
 

eMagyarország program

A Program célja:

·az Internet-elérés kiterjesztése az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva.

·amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs lehetőség a szélessávú Internet-hozzáférés kialakítására, addig az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát.

                        Hozzáférést Mindenkinek

A működés elindításához pedig az ITP-3, ITP-15 és az ITP-16 kódjelű pályázati konstrukciók keretében eszközöket bocsátottak elsősorban közintézmények (könyvtárak, művelődési házak, iskolák, stb.) rendelkezésére. Ezen számítástechnikai eszközök bázisán jöttek létre az ún. eMagyarország Pontok. 2006 végére kiépült maga az infrastruktúra, létrejöttek a korábban ismeretlen fogalomnak számító közösségi eMagyarország Pontok.

 

2008-ban felállításra került az eMagyarország Centrum, mely koordinálja, támogatja, tutorálja az ország különböző részein lévő eMagyarország Pontokat, számukra ügyfélszolgálatot biztosít. www.emagyarorszag.hu

 

 

               eMagyarország Pontok

 

Jelenleg közel 2000 eMagyarország Pont üzemel Magyarországon, ahol az eKözszolgáltatások igénybevételéhez az Internet mindenki számára ingyenesen elérhető.

Az eMagyarország Pontok:

·      A lakosok számára könnyen elérhető nyilvános térben működnek, ahová a lakosság rendszeresen ellátogat (pl. könyvtár, iskola, polgármesteri hivatal, kultúrház, idősek napközi otthona, teleház, plébánia).

·      Állandóan rendelkezésre állnak, meghatározott nyitva tartási rendben és időben várják a  látogatókat.

·      Megtalálhatók a nagyvárosoktól a legkisebb településekig.

·      Szakértő segítséget biztosítanak a betérőknek a képzett eTanácsadókkal.

 

Mit kell tudni az eTanácsadókról és általános feladatairól?

Kit nevezünk eTanácsadónak?

 

Azt a természetes személyt, aki az eMagyarország Pontokon, illetve egyéb közösségi szolgáltató terekben az Internet, az elektronikus ügyintézés, elektronikus közszolgáltatás előnyeinek megismertetését végzi a lakosság körében. Munkájával elősegíti az érdeklődők információs társadalomba történő beilleszkedését.

 

Az eTanácsadók (köz)szolgáltatásokat nyújtanak, ezzel kiszolgálják a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élőket, segítik a helyben maradást, hozzájárulva a kistelepülések versenyképességéhez.

 

Az eTanácsadó hálózat

 

Az eTanácsadó olyan képzett szakember, aki:

·népszerűsíti az elektronikus közszolgáltatásokat, segít az Ügyfélkapu, okmányirodák, adóügyek, nyugdíj, társadalombiztosítás, közművek szolgáltatásainak igénybevételében;

·segít az elektronikus ügyintézésben, elektronikus banki, biztosítási ügyintézés, elektronikus felvételi rendszer, szabadidős szolgáltatások igénybevételében;

·proaktív segítséget nyújt a hozzá fordulóknak, segít az álláskeresésben és távmunka, szakképzés, átképzés, e-learning felkutatásában és megvalósításban;

·továbbadja a megszerzett és folyamatosan bővülő ismereteit, rendszeresen szervez képzéseket a lakosságnak számítógépes és Internet alapismeretekről, on-line szolgáltatások igénybevételéről, levelezésben, a szabadidős programok feltárásában nyújt segítséget.

 

Jelenleg országos hatókörrel az eTanácsadók hálózata nyújt szakértő segítséget a digitális szakadék leküzdésében és az elektronikus közszolgáltatások elterjesztésében, főként a kevésbé vagy egyáltalán nem ellátott területeken, így a falvakban és a hátrányos helyzetű településeken.

                

TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

 

A munkaképes korú magyar lakosság körében mind az idegen nyelvi, mind pedig az informatikai tudás szintje jelentősen elmarad az uniós átlagtól: kevesebben beszélnek idegen nyelveket, kevesebben használnak számítógépet és internetet, mint más uniós tagországokban.

A foglalkoztathatóság szempontjából ugyanakkor mind az idegen nyelvi, mind az infokommunikációs kompetenciák megléte egyre fontosabbá válik: nyelvtudás és digitális írástudás nélkül napról napra nehezebb elhelyezkedni, illetve állásban maradni.

 

A TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” program ezeknek a kulcsfontosságú kompetenciáknak a fejlesztését célozza: az állampolgárok minimális önrész vállalása mellett országszerte vehetnek részt a program keretében magas színvonalú idegen nyelvi és informatikai képzéseken.

Az országos kommunikáció és a képző intézmények által nehezebben elérhető, a képzésekre saját kezdeményezésre nem jelentkező, motiválatlan csoportok bevonásában és folyamatos támogatásában kulcsszerepet tölt be az eTanácsadók alkotta mentori hálózat.

 

Forrás:
  http://tudasodajovod.hu/web/guest/etanacsadok-feladatai

 

 

eMagyarország Pont Hajdúböszörményben:
Kertész László Városi Könyvtár
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.