Skip to Content
 
2022. január 19. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
Webes tartalom megjelenítése
 

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM HÁLÓZAT

A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat célja, hogy minden magyar polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. A Hálózatot alkotó Digitális Jólét Program (DJP) Pontok az ország egész területén megtalálhatóak, a Pontokon tevékenykedő Digitális Jólét Program (DJP) Mentorok pedig készségesen segítik a magyar polgárokat az alapvető digitális kompetenciák elsajátítására, valamint az online világ és az okoseszközök magabiztos és biztonságos használatára.
A digitalizáció és az internethasználat ma már teljes mértékben meghatározza a mindennapjainkat, a munka világától egészen a magánéletig. A Digitális Jólét Program különböző stratégiai irányzatok mentén segít abban, hogy a digitális megoldások Magyarországon társadalmi, gazdasági, és közigazgatási szinten hatékonyan el tudjanak terjedni.
A Hálózat hatékony irányítása, koordinációja érdekében régiónként a DJP Hálózat Regionális Vezetői, megyei szinten pedig a DJP Hálózat Megyei Vezetői segítik a DJP Mentorok munkáját.
A DJP Megyei Vezetők a DJP Pontokkal és a DJP Mentorokkal aktív kapcsolatot tartanak. Hozzájárulnak a legjobb gyakorlatok és megoldások terjesztéséhez, valamint segítik a DJP Mentorok és a Digitális Jólét Koordinációs Központ közötti kommunikációt.
A DJP Megyei Vezetők fölé helyezett szintet a DJP Regionális Vezetők képviselik, régiónként három megyét összefogva. Az Ő szerepük elsősorban a régióhoz tartozó fenntartói (például önkormányzati) kapcsolatok megerősítése, ezáltal az elkötelezettség elérése. Feladatuk a DJP Pontok aktivitásának elősegítése, ezzel kapcsolatosan összhangot teremtenek a saját régiójukban dolgozó DJP Mentorok, valamint a többi régió tevékenységei között.

Digitális Jólét Koordinációs Központ

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. égisze alatt működő Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK) ellátja a digitális ökoszisztéma fejlesztésével, a digitális írástudás szintjének növelésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában, valamint a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a Digitális Jólét Program (DJP) eredményeinek országos szintű megjelenítését, az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) munkáját. Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.
A DJKK kiemelt feladatai:
⦁ egységes követelményrendszer alapján irányítja, felügyeli és monitorozza a DJP Pontok működését, segíti a DJP Mentorok munkáját;
⦁ központilag kidolgozott, engedélyeztetett képzési programok alapján szakmailag támogatja a DJP Mentorok képzését és továbbképzését;
⦁ állampolgárok digitális kompetenciafejlesztéséhez kapcsolódó programokban és projektekben való részvétel
⦁ lobbitevékenységet folytat a DJP Hálózat működési forrásainak megteremtéséhez;
⦁ a programgazdák részére folyamatosan adatokat gyűjt és szolgáltat.

DJP PONTOK

Jelenleg közel 1500 DJP Pont üzemel országszerte, ahol az internet, digitális eszközök és kompetenciafejlesztő tevékenységek mindenki számára elérhetőek.

Jellemzői:
⦁ Az állampolgárok számára könnyen elérhető, nyilvános térben működnek, ahová a rendszeresen ellátogatnak (pl. könyvtár, iskola, polgármesteri hivatal, kultúrház, idősek napközi otthona, teleház, plébánia).
⦁  Meghatározott nyitvatartási rendben és időben rendelkezésre állnak.
⦁ Országszerte megtalálhatók a nagyvárosoktól a legkisebb településekig.
⦁ Szakértő segítséget biztosítanak az érdeklődőknek a  DJP Mentorok segítségével.
⦁ A DJP Pontok szolgáltatása a helyi igényeknek megfelelően kialakítva, igen széles skálán mozog.

A DJP Pontok léte különböző társadalmi és gazdasági hasznosságot jelent a lakosság számára:

Társadalmi haszon:
⦁ hozzájárul a digitális írástudatlanság felszámolásához
⦁ elősegíti a leszakadt területek és kistelepülések versenyképességének növelését
⦁ növekszik a civil együttműködés
⦁ csökkennek a lakosság adminisztratív terhei
⦁ egyenlő esélyt biztosít az elektronikus (köz)szolgáltatásokhoz
⦁ bővül az e-szolgáltatások kínálata (kiemelten az állami szolgáltatások körében)
⦁ teljes körű szélessávú internet-penetráció
⦁ az állampolgárok lehetőséget kapnak az elektronikus ügyintézésre, és a különböző  e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételére
Javulnak az IKT készségek, ezáltal fokozódik a hátrányos helyzetű települések felzárkózásának folyamata.
Gazdasági haszon:
⦁ csökkennek a különböző adminisztrációs terhek
⦁ lehetővé válik a közigazgatás költséghatékony működésének fokozása
⦁ transzparencia (e-Demokrácia)
⦁ lehetővé válik az e-kereskedelem adóbevétel növelése
⦁ magántőke bevonása
A DJP Pontok hálózatához csatlakozó tagok különböző előnyökben részesülhetnek, hiszen a Hálózat működése számos kézzelfogható eredménnyel járul hozzá a társadalom és a gazdaság sikeres működéséhez.

DJP MENTOROK

A digitális írástudatlanság, az digitális ökoszisztémából való kirekesztettség és a digitális megosztottság mind olyan fogalmak, melyek negatív jelentéstartalommal épültek be a köztudatba az digitális ökoszisztéma fejlesztéséért folytatott harc közben. Ezen tényezők megszűntetésére megoldást kell találni, a negatív jelentéstartalmakat pedig fel kell oldani a fejlődés során.

Ebben a folyamatban pedig kulcsszerepük van a Programban résztvevő DJP Mentoroknak. A DJP Mentor az a természetes személy, aki a DJP Pontokon – digitális kompetenciafejlesztés céljából – az internet, az elektronikus ügyintézés és az elektronikus közszolgáltatás előnyeinek megismertetését végzi.

A DJP Mentor munkája nagyban elősegíti, hogy az érdeklődők könnyen beilleszkedhessenek a digitális ökoszisztémába. A Mentorok olyan szakemberek, akik a DJP Pontokon népszerűsítik az elektronikus közszolgáltatásokat, segítenek az Ügyfélkapu, az okmányirodák, az adóügyek, a nyugdíj, a társadalombiztosítás vagy a közművek szolgáltatásainak igénybevételében; továbbá segítenek az elektronikus ügyintézésben, az elektronikus banki és biztosítási ügyintézésben, illetve az elektronikus felvételi rendszer, vagy akár a szabadidős szolgáltatások igénybevételében.

A DJP Mentori tevékenység megtisztelő és felemelő, hiszen a DJP Mentorként működő személy az emberek bizalmát élvezi. Ezt bizonyítja, hogy az ország közel 1500 DJP Pontján több mint 2000 DJP Mentor tevékenykedik, és segíti a helyi emberek ügyeinek korszerű intézését. Ezek az emberek a helyi közösségek megbecsült tagjai, mert nem csak az informatika világában tudnak segíteni a magyar polgároknak, hanem munkájukkal megteremthetik segíthetik a helyi emberek életminőségének javulását, javíthatják esélyeiket, hogy a folyamatosan megújuló világunkban is megtalálják helyüket. Összességében a Mentorok kinyitják azt az ajtót, amin keresztül a magyar polgárok beléphetnek a digitális ökoszisztémába.

 

 

Forrás:http://djphalozat.hu/digitalis-jolet-program/

 

DJP  Hajdúböszörmény:
Kertész László Városi Könyvtár
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.