Skip to Content
 
2022. január 28. péntek
Könyvjelzőkhöz ad
Fenntartói nyilatkozat
 

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., KSH kód: 0903045, Megye kód: 09), mint a Kertész László Város Könyvtár (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.) fenntartója nyilatkozik arról, hogy

  1. gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,
  2. a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
  3. a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
  4. a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
  5. a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
  6. a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
  7. a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint
  8. a könyvtár a településen lehetőségeihez mérten biztosítja a nemzetiségi könyvtári ellátást.

Hajdúböszörmény, 2017. január 17.

Kiss Attila
polgármester