Skip to Content
 
2022. január 23. vasárnap
Könyvjelzőkhöz ad
Küldetésnyilatkozat
 

A Kertész László Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata:

A hajdúböszörményi Kertész László Városi Könyvtár, mint a város nyilvános közkönyvtára legfőbb feladatának tekinti, hogy gyűjteményével és más könyvtárak adatbázisának illetve dokumentumállományának felhasználásával biztosítja a lakosság korszerű könyvtári ellátását.

A korszerű könyvtári ellátás érdekében a következő könyvtári szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Kölcsönzés (nyomtatott és AV dokumentumok);
  • könyvtárközi kölcsönzés;
  • általános és szaktájékoztatás: helyben használat;
  • elektronikus információszolgáltatás;
  • internet hozzáférés biztosítása;
  • egyéb számítógépes szolgáltatások;
  • közhasznú információszolgáltatás;
  • fénymásolás;
  • könyvtári rendezvények.

Könyvtárunk célja, hogy tevékenységével segítse az oktató- és nevelőmunkát, a tanulást, a világban való tájékozódást, a szabadidő hasznos eltöltését, a napi friss hírekhez való könnyű hozzáférést. Célunk, hogy a helyismereti dokumentumok gyűjtésével a város szellemi életének, közéletének információs központjává váljunk.

Fontosnak tartjuk az emberek közötti jó kapcsolat ápolását, az esélyegyenlőség biztosítását.

Munkánkat Hajdúböszörmény lakosságának érdekében végezzük, együttműködve a fenntartóval, az általános- és középiskolákkal, a kulturális intézményekkel és a város más könyvtáraival.

A Kertész László Városi Könyvtár olyan hely, ahol minden olvasó (felhasználó) egyformán megbecsült és fontos személy.

Hajdúböszörmény, 2005. június 01.

A Kertész László Városi Könyvtár kollektívája nevében:

Ferenczik Anikó
könyvtárvezető