Skip to Content
 
2022. január 19. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
TÁMOP
 

           

„A könyvtár mindenkié!” – A hajdúböszörményi Kertész László Városi Könyvtár a tudás szolgálatában

 

A Kertész László Városi Könyvtár 22 836 800 Ft. európai uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó – Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című kiírás keretében, a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0100 azonosítószámú, „A könyvtár mindenkié!” – A hajdúböszörményi Kertész László Városi Könyvtár a tudás szolgálatában, projektjének megvalósítására.

 

 

A könyvtár projektjének megvalósításával a minőségi oktatás könyvtári eszközökkel történő fejlesztését kívánta elősegíteni.

Ezt a célt a következő tevékenységekkel valósítottuk meg:

Web-alapú szolgáltatások fejlesztése: teljes on-line katalógus, kapcsolódás a közös megyei kereső felülethez, helyismereti, digitális e-hbkönyvtár kialakítása, kétnyelvű, akadálymentesített, interaktív honlap kialakítása, külön gyermekkönyvtári és közhasznú információkat tartalmazó portállal.

Programokat szerveztünk:

az olvasáskultúra fejlesztésére: író-olvasó találkozókat gyerekeknek, felnőtteknek; nyári olvasópályázatot hirdettünk; farsang idején „Könyvkarnevál”-ra vártuk a gyerekeket.

A könyvtárat népszerűsítettük: a könyvtári „Gyereknapon”, az iskolai csoportoknak tartott könyvtári foglalkozásokon, pl. A „Tudás Fája” könyvtárismereti játékon 19 iskolai osztály vett részt 478 fővel.

Ezt szolgálták a kitelepülések is, amikor városi rendezvényeken mutattuk be könyvtárunk szolgáltatásait.

A digitális kompetenciafejlesztése: felnőtteknek tréningsorozatot szerveztünk a témában, „Digitális világ” címmel.

A 14-15 éves diákokat könyvtárismereti órákon fogadtuk, ahol megismerkedhettek az on-line katalógusokban történő információkeresés technikájával is.

Programjainkba igyekeztünk minél nagyobb létszámban bevonni a hátrányos helyzetű csoportokat.

Az új szolgáltatások kialakítását és fenntartását csak jól képzett könyvtárosok tudják biztosítani. Ennek érdekében 5 könyvtáros szakmai képzésen vett részt a Könyvtári Intézetben.

A szolgáltatások megfelelő színvonalon való működtetéséhez IKT eszközöket, új bútorokat szereztünk be.

Programunk népszerűsítéséhez éltünk a reklám (hirdetés, reklámanyagok) eszközeivel is.

Összességében elmondhatjuk a könyvtár nagyot lépett előre a minőségi szolgáltatások fejlesztése területén, és ezzel nagyban hozzájárult a városban folyó minőségi oktatáshoz!